Reconstructieve tandheelkunde

Beekman tandartsen is gespecialiseerd in het herstellen van verloren tandweefsel en het voorkomen hiervan in de toekomst. Dit doen wij aan de hand van reconstructieve tandheelkunde. Het doel? Een duurzaam herstel van gebitsfuncties, zoals kauwen en uiterlijk.

Heeft u aanhoudende klachten en weet u niet precies wat de mogelijkheden zijn om de klachten te verhelpen? Een gebitsreconstructie kan de oplossing zijn.

Wat is reconstructieve tandheelkunde?

Wanneer een gebit niet meer in goede staat is, kan het voorkomen dat een kleine ingreep niet meer toereikend is en een totale gebitsreconstructie nodig is. Bij zo’n uitgebreide reconstructie wordt het gebit hersteld met behulp van vullingen, kronen, bruggen of een gebitsprothese.

Hoe gaat reconstructieve tandheelkunde in zijn werk?

Eerst stellen we een grondige diagnose aan de hand van uw huidige gebit. Wij kijken daarbij naar de mond, het gezicht, de kaakgewrichten en de algemene gezondheid. Tijdens dit onderzoek worden er foto’s van uw gezicht en tanden gemaakt. Daarnaast worden er afdrukken genomen om een gipsmodel van het gebit te maken. Aan de hand van de foto’s en het gipsmodel wordt vervolgens een behandelplan opgesteld. Uiteraard wordt u uitgebreid geïnformeerd over het opgestelde behandelplan en de bijbehorende nazorg.

Wilt u meer weten?