Algemene tandheelkunde Brunssum

Algemene tandheelkunde

Bij Beekman tandartsen kunt u uiteraard terecht voor periodieke controles en algemene tandheelkundige behandelingen.

Preventief mondonderzoek

Om uw gebit in gezonde conditie te houden, adviseren wij om ieder half jaar een bezoek te brengen aan de tandarts voor een preventief mondonderzoek. Tijdens dit onderzoek controleren onze tandartsen de conditie van tanden, kiezen en uw tandvlees. Normaliter plannen we uw afspraak voor het periodieke mondonderzoek samen met een reiniging bij de (paro)preventie assistente of de mondhygiëniste. Indien er verdere behandelingen noodzakelijk zijn wordt er daar een aparte afspraak voor gepland.

Röntgenfoto’s
Tijdens het periodieke mondonderzoek kunnen er door de tandarts of assistente röntgenfoto’s gemaakt worden. Niet alles is immers met het blote oog te zien. De frequentie waarin de röntgenfoto’s gemaakt worden is afhankelijk van de gebitssituatie en kan daardoor per persoon verschillen.

Gaatjes vullen

Bacteriën in het speeksel zorgen ervoor dat de voedselresten in zuur veranderen. Dit zuur kan door het glazuur van uw tanden heen ‘bijten’ en daarmee begint het gaatje in uw tand of kies. Bij een periodieke controle wijzen we u er daarom altijd op dat het belangrijk is om uw gebit goed te onderhouden zodat u daarmee de kans op gaatjes en tandvleesproblemen verkleint.

Als er eenmaal een gaatje in het tandglazuur zit, dan kan het zuur verder het tandbeen aantasten, daarom adviseren wij om een gaatje in een kies of tand als dat noodzakelijk is zo snel mogelijk te laten vullen.

Tand of kies trekken

Soms is het helaas niet mogelijk om een tand of kies te behouden en zal deze getrokken moeten worden. Dat is heel vervelend! De reden van een extractie kan verschillende oorzaken hebben. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een te grote aantasting of dat het noodzakelijk is dat er ruimte gecreëerd wordt voor de beugel. Wat de reden ook is, wij zullen dit vooraf uitvoerig met u bespreken.

Kronen en bruggen

In sommige gevallen volstaat het niet om een tand of kies te repareren met een vulling.

Wanneer een vulling niet mogelijk is, omdat er misschien te weinig houvast is om deze te plaatsen, bieden kronen en bruggen in sommige gevallen de uitkomst. Ook kunnen esthetische of functionele eisen aan het gebit, bijvoorbeeld verkleurde of slecht gevormde tanden een reden voor een kroon of een brug zijn.

Een kroon is een soort kapje van een zeer sterk materiaal dat over de tanden wordt geschoven zodat de tand sterker en esthetisch fraaier wordt. Wanneer één of meerdere tanden of kiezen ontbreken kan er ook voor een brug gekozen worden. Een brug en een kroon zijn vaste voorzieningen die op daarvoor geschikte tanden gelijmd worden. Bij een kroon is dat op één tand en bij een brug zullen er minimaal twee andere tanden of kiezen in de buurt als pijler dienen en gekroond worden zodat de “open ruimte” door middel van een tussendeel gesloten kan worden.

Wanneer een kroon of brug noodzakelijk blijkt, zullen wij u uitgebreid informeren over de behandeling, de kosten en de nazorg van een dergelijke voorziening.

Meld u aan